Πασχαλινή συναυλία της Χορωδίας "ΗΔΥΛΗ" και του Κουϊντέτου πλευστών "ΒΑΘΥΛΛΟΣ¨" στην Καθολική Εκκλησία Σάμου

Aπό τις Πασχαλινές συναυλίες της Χορωδίας "ΗΔΥΛΗ" και του Κουϊντέτου πλευστών "ΒΑΘΥΛΛΟΣ¨" στην Καθολική Εκκλησία Σάμου


7.5.13