ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΙΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

********************

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - HOLY WEEK


5ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ή ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ:10.00 πμ Θ. Λειτουργία - 10.00 amHMass

12ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Easter Sunday

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ:10.00 πμ Θ. Λειτουργία - 10.00 amHMass

Εφημέριος:Π. Ριχαρδος Ταρασκιεβιτς(RevRyszardTaraszkiewiczΞιναρα, 84200 ΤΗΝΟΣ,
Τηλ./Fax:+30 2283051474 / 6976430870 / 6938936309 / ricthn@otenet.gr  /  riccardo65t@gmail.com