ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΙΟΥ

Ενορία Μεταστάσεως της Θεοτόκου
Βαθύ Σάμου
********************
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015THE PROGRAM OF THE H. MASS SUMMER 2015