Η παραλιακή στο ύψος της Καθολικής Εκκλησίας το1902-04

Πηγή Φώτο  samosold.blogspot.grΗ Καθολική εκκλησία το 1898
Πηγή Φώτο  samosold.blogspot.gr
Πηγή Φωτό www.sea-seek.com


Πηγή Φωτο www.google.gr


Πηγή Φώτο www.samostimes.gr


Πηγή Φώτο  www.samoshotel.gr