ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ

Αγαπητή μου Εκκλησία,
Σ’ αυτό το ιωβηλαίο έτος της Θείας ευσπλαχνίας σου ζητώ να μην κάνεις αόριστα όνειρα και πολλές υποσχέσεις.
Πατρικά σε συμβουλεύω, να προχωρήσεις σε δύο συγκεκριμένες πράξεις, που θα προσφέρουν τη Θεϊκή ευσπλαχνία για σένα και η Θείκή ευσπλαχνία θα σε δεσμεύσει να προσφέρεις τη δική σου στον συνάνθρωπό σου.
Σ’ αυτό το έτος:   Διάβασε την συνέχεια
 εδώ....