Τρίτη 19 Απριλίου στις 7.00 μ.μ.  
Ακολουθία του «Στέκει Μάνα»

*****

Παρασκευή 22 Απριλίου 7.00 μ.μ. 
Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού.

*****

Ο  Ναός  παραμένει ανοικτός καθημερινά :
10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. & 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.

*****