samos_0609_02
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

        Ο Καθολικός αυτός Ναός χτίστηκε το έτος 1901 από τους Καθολικούς Μοναχούς της ιεραποστολής της Αφρικής με την έγκριση του Καθολικού Επισκόπου Χίου, στον οποίο υπάγεται διοικητικά η Καθολική Εκκλησία της Σάμου.
        Ο σκοπός για τον οποίο χτίστηκε ήταν να εξυπηρετεί τους Καθολικούς Χριστιανούς του νησιού, τόσο τους μόνιμους όσο και τους περαστικούς, που έφθαναν στη Σάμο για εμπορικούς ή άλλους λόγους.
        Ο Ναός ευρίσκεται σε ένα μεγαλοπρεπές κτήριο στην παραθαλάσσια λεωφόρο του Βαθέως Σάμου. Το κτήριο αυτό από το έτος 1901 μέχρι το 1970 λειτουργούσε ως Μοναστήρι των «μοναχών της Ιεραποστολής της Αφρικής», αλλά και ως ενοριακός Ναός. Σήμερα εξυπηρετεί πνευματικά περισσοτέρους από διακόσιους Καθολικούς Χριστιανούς, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στις δύο πόλεις του νησιού, το Βαθύ και το Καρλόβασι αλλά και σε χωριά. Την πνευματική εξυπηρέτηση εξασφαλίζει ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου – Τήνου – Άνδρου – Μυκόνου κ. Νικόλαος, ο οποίος είναι και Επίσκοπος Χίου αλλά και Μητροπολίτης παντός Αιγαίου. Η Θεία Λειτουργία τελείται σχεδόν κάθε 15 ημέρες, από ιερείς που στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος ή από τον ίδιο καθώς επισκέπτεται συχνά την ενορία.
Η πρώην Καθολική Εκκλησία Σάμου

Οι Καθολικοί μοναχοί που ζούσαν σ’ αυτό το Μοναστήρι εκτός από την πνευματική εξυπηρέτηση που εξασφάλιζαν στους Καθολικούς Χριστιανούς και τη βοήθεια που πρόσφεραν σε όλους τους κατοίκους του Βαθέως, κυρίως στην περίοδο της κατοχής, ασχολούνταν επίσης με την παραγωγή ειδικού κρασιού για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας το οποίο έστελναν σε πολλές Καθολικές Εκκλησίες της Ευρώπης. Αυτό το κρασί σήμερα το φτιάχνει η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου και με την πιστοποίηση του Καθολικού Αρχιεπισκόπου αποστέλλεται και σήμερα σε Καθολικές Εκκλησίες της Ευρώπης.
Το έτος 1970 ο τελευταίος μοναχός Γάλλος, π. Φραγκίσκος Γκαγιού, προχώρησε στην πώληση του κτηρίου του Μοναστηριού σε δύο οικογένειες του νησιού, την οικογένεια Ζεριζιάν και την οικογένεια Τζουτζάκη, δώρισε το Ναό στην Καθολική Επισκοπή Χίου και ο ίδιος επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Γαλλία.
Στην Επισκοπή Χίου δωρίστηκε μόνο ο Ναός και ένας μικρός και ελαχίστων τετραγωνικών βοηθητικός χώρος, που χρησιμοποιείται και σήμερα ως σκευοφυλάκιο και ευρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ιερού. Ακόμη και η στέγη του ναού δεν του ανήκει!
Το έτος 1999 υπήρξε μία συνεργασία του Αρχιεπισκόπου με τους ιδιοκτήτες του κτηρίου, η οποία κατέληξε σε μία πολύ σημαντική συνεννόηση. Αποφασίστηκε να γίνει μία οριζόντια διανομή αυτής της ιδιοκτησίας. Έτσι στην Εκκλησία περιήλθε το 20% του κτηρίου που αποτελείται από το Ναό, τη σοφίτα πάνω από το Ναό και το μικρό σκευοφυλάκιο. Η σοφίτα σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα δωμάτιο για τη φιλοξενία του ιερέα, ο οποίος έρχεται να λειτουργήσει, και μία αίθουσα πολλαπλής χρήσης για εκατό περίπου άτομα. Το υπόλοιπο 80% του κτηρίου ανήκει στις δύο ιδιοκτήτριες οικογένειες.
samos_0609_03
Η σημερινή Καθολική Εκκλησία Σάμου
 Το έτος 2000 ανακαινίστηκε ο Ναός και όλη η ιδιοκτησία της Καθολικής Εκκλησίας. Η είσοδος στο Ναό γίνεται από διάδρομο που φθάνει μέχρι την κεντρική λεωφόρο της Πόλης και το μισό τμήμα αυτού του διαδρόμου είναι κοινόχρηστο με τους ιδιοκτήτες του υπόλοιπου κτηρίου.
Ο Ενοριακός Ναός στη Σάμο είναι αφιερωμένος στην Μετάσταση της Θεοτόκου και εκεί τελούνται τα Μυστήρια για τους μόνιμους Καθολικούς πιστούς της Σάμου, τους οποίους υπολογίζουμε σήμερα τουλάχιστον σε διακοσίους. Όμως η αύξηση της μετανάστευσης και στο νησί της Σάμου αυξάνει συνεχώς τον αριθμό αυτό και παράλληλα τις ποιμαντικές υποχρεώσεις και της Καθολικής Εκκλησίας.
Στη διάρκεια του καλοκαιριού ο αριθμός των Καθολικών Χριστιανών αυξάνεται ακόμη πιο πολύ, διότι υπάρχουν πολλοί που περνούν από το νησί της Σάμου για να πάνε στην Τουρκία και άλλοι αντιστρόφως που περνούν από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Η πνευματική εξυπηρέτηση που προσφέρεται εδώ συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Είναι δεδομένο ότι πολλοί Καθολικοί Χριστιανοί προτιμούν να περάσουν τις διακοπές τους σε τόπους όπου είναι εξασφαλισμένη η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.
Η Καθολική Εκκλησία της Σάμου προσπαθεί με τις ελάχιστες οικονομικές δυνατότητές της να διατηρεί το ναό όσο είναι δυνατό σε καλή κατάσταση, διότι φέρνει πίσω του μια λαμπρή ιστορία που κανείς δεν επιτρέπεται να αλλοιώσει ή, χειρότερα, να σβήσει. Ταυτόχρονα και ως σημερινός ενοριακός Ναός συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Θέλει να είναι ένας επιπλέον άμβωνας αγάπης μαζί με τους πολλούς άλλους άμβωνες αγάπης της αδελφής Ορθόδοξης Εκκλησίας.        
HISTORY OF THE CATHOLIC CHURCHE OF SAMOS

The Catholic church of Samos been constructed at the year 1901 by catholic monks of the mission of Africa with the approbation of His Excellence the catholic Bishop of Chios. The reason of this church is to serve de Catholics of Samos and the visitors how came for business and other reasons.

The church is near the port of Samos. From 1901 until 1970 was running as a monastery for the monks, and like a normal parish church. Today, the parish of Samos counts 200 parishioners. The pastoral charge has His Excellence the Archbishop Mons. Nikolaos from Naxos- Tinos- Andros and Mykonos Apostolic administrator of the diocese of Chios ant the Metropolitan of the all the Aegean.
  
The Holy Mass is celebrated minimum two times per month and at August every Sunday by different priests. The church is open every day from morning until the end of the afternoon with different celebrations.

The old Catholic church of Samos

Catholic monks lived in this monastery apart from spiritual service that ensured Catholics Christians and the assistance offered to all residents of Vathi, especially in the period of occupation, also engaged in the production of special wine for the celebration of the Holy Mass which sent many Catholic Churches of Europe. This wine today makes the Union of Winemaking Cooperatives of Samos and the certification of the Catholic Archbishop sent today in Catholic Churches of Europe. In the year 1970 the last monk French, Fr. Francis Gajo, proceeded with the sale of the building of the convent into two families on the island, the Zerizian family and Tzoutzaki family, donated the church to the Catholic Chios Diocese and he returned to his native France.

In Chios Diocese only donated the church and a small minimum square auxiliary space, which is used today as a sacristy and located on the left side of the sanctuary. Even the roof of the church does not belong!

The year 1999 was a collaboration of the Archbishop with the building owners, which resulted in a very important appointment. It decided to make a horizontal distribution of this property. Thus, the Church received 20% of the building consists of the temple, the attic above the church and the small sacristy. The attic has been converted into a room for hosting the priest who comes to


work, and one multipurpose room for about a hundred people. The remaining 80% of the building belongs to the two propertied families.

The current Catholic Church Samos

In 2000, the church was renovated and the entire property of the Catholic Church. The entrance to the temple is from the corridor that reaches the main avenue of the city and half part of this corridor is shared with the owners of the rest of the building.

The Parish Church on Samos is dedicated to the Assumption of Mary and the mysteries there are committed for their permanent Catholic faithful of Samos, which now count at least two hundred. But the increase in immigration and the island of Samos is increasing this number and the pastoral commitments and the Catholic Church.
During the summer the number of Catholic Christians grow even more, because there are many who go through the island of Samos to go to Turkey and others conversely passing from Turkey to Greece.

Spiritual service offered here contributes to the tourist development of the island. It is a fact that many Catholic Christians prefer to spend their holidays in places where Sunday Mass is assured.

The Catholic Church is trying Samos minimum financial capacity to maintain the church as much as possible in good condition, because it brings back a brilliant story that no one can alter or, worse, be extinguished. At the same time as today's parish church continues to write its own history. He wants to be an extra love pulpit along with many other pulpits loving sister Orthodox Church.    Look out for the daily church mode and hours of operation.

Every day the Church is open from: 10.00 a.m   **    
Εvery weekend is H. Mass or Liturgy of the Word
 

INFO:  Rev. Ryszard Taraszkiewicz  Tinos GR , +30 697.643.08.7 / +30 693.893.63.09 /  riccardo65t@gmail.com

Assistant parson:  Marios Foskolos, +30 693.949.44.34  /  www.catholicchurchsamos.gr