Γραφείον Καλού Τύπου © Copyright 2005 - Libreria Editrice VaticanaΓραφείον Καλού Τύπου © Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana Λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της Δομιτίλας (Ρώμη),Λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της Δομιτίλας (Ρώμη), ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
   Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της Δομιτίλας (Ρώμη), ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 3ου αιώνα.Η βουκολική εικόνα, ειδωλολατρικής προελεύσεως, χρησιμοποιείται από τους χριστιανούς ως σύμβολο ανάπαυσης και μακαριότητας, τις οποίες βρίσκει η ψυχή του νεκρού στην αιώνια ζωή. Η αναπαράσταση υποδεικνύει επίσης το γενικό νόημα της Σύνοψης: ο Χριστός ως καλός Ποιμένας, ο οποίος με την
εξουσία του (την ράβδο) οδηγεί και προστατεύει τους πιστούς του (το πρόβατο), τους προσελκύει με τη μελωδική συμφωνία της αλήθειας (η φλογέρα) και τους κάνει να αναπαύονται στη σκιά "του δένδρου της ζωής" του λυτρωτικού του σταυρού, ο οποίος ανοίγει τον παράδεισο.

                                                           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Ιδιόβουλο
  • Εισαγωγή
  • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:   Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:   «ΠΙΣΤΕΥΩ» - «ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ»                                                           Κεφάλαιο Πρώτο:  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ "ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ" ΤΟ ΘΕΟ                   
                Κεφάλαιο Δεύτερο:  Ο ΘΕΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
                                                   Η Αποκάλυψη του Θεού
                                                   Η μετάδοση της θεϊκής Αποκάλυψεως   
                                                   Η Αγία Γραφή 

                Κεφάλαιο Τρίτο:  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ
                                                     Πιστεύω                                
                                                     Πιστεύουμε 

       ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:   Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
                                           Το Πιστεύω: Το Σύμβολο Των Αποστόλων. Το Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως 

                 Κεφάλαιο Πρώτο:   ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ
                                                  Τα Σύμβολα της πίστης                            
        "Πιστεύω εις τον Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, πλάστην του ουρανού και της γης"    
                                                   Ο ουρανός και η γη                               
                                                   Ο άνθρωπος                                          
                                                   Η πτώση

                Κεφάλαιο Δεύτερο:   ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
"Και εις τον Ιησούν Χριστόν, τον μονογενή Του Υιόν, τον Κύριόν μας"   
"Ο Ιησούς Χριστός συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου, εγεννήθη εκ της Αειπαρθένου Μαρίας"    
"Ο Ιησούς Χριστός έπαθε επί Ποντίου Πιλάτου, εσταυρώθη, απέθανε και ετάφη"    
"Ο Ιησούς Χριστός κατέβη εις τον Άδην, ανεστήθη από τους νεκρούς την τρίτην ημέραν"      
"Ο Ιησούς ανέβη εις τους ουρανούς, κάθηται εκ δεξιών του Θεού Πατρός παντοδυνάμου"       
«Όθεν μέλει να έλθη να κρίνη ζώντας και νεκρούς"

                 Κεφάλαιο Τρίτο:  ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
             "Πιστεύω εις το Άγιον Πνεύμα"          
             "Πιστεύω εις την Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν»      
              Η Εκκλησία στο σχέδιο του Θεού                       
              Η Εκκλησία: Λαός του Θεού, Σώμα του Χριστού, Ναός του Αγίου Πνεύματος   
              Η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική         
              Οι πιστοί: ιεραρχία, λαϊκοί, αφιερωμένη ζωή

                Πιστεύω στην κοινωνία των αγίων                           
                Η Μαρία Μητέρα του Χριστού και Μητέρα της Εκκλησίας               
                «Πιστεύω στην άφεση των αμαρτιών»                
                «Πιστεύω στην ανάσταση της σάρκας"                   
                «Πιστεύω στην αιώνια ζωή"                                   
                 "Αμήν" 

  • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:   Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:    Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Κεφάλαιο Πρώτο:   ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
                                             Η Θεία Λατρεία. Έργο της Αγίας Τριάδας "           
                                             Το Πασχαλινό Μυστήριο στα Μυστήρια της Εκκλησίας 

Κεφάλαιο Δεύτερο:  Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
                                                   Η τέλεση της Θείας Λατρείας της Εκκλησίας 
                                                   Ποιός τελεί;  
                                                   Πώς να τελεί;              
                                                   Πότε να τελεί;            
                                                   Πού να τελεί;        
                                                  Λατρευτική Διαφορετικότητα και Ενότητα του Μυστηρίου 
          
              ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:   ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
                                                  Τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας     
          
                              Κεφάλαιο Πρώτο:   ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ
                                                               Το Μυστήριο του Βαπτίσματος     
                                                               Το Μυστήριο του Χρίσματος

                                                                Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 

                            Κεφάλαιο Δεύτερο:  ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
                                              Το Μυστήριο της Μετανοίας και της Συμφιλίωσης        
                                              Το Μυστήριο του Ευχελαίου

 Κεφάλαιο Τρίτο:   ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
                                                              Το Μυστήριο της Ιεροσύνης

                                                                Το Μυστήριο του Γάμου

                             Κεφάλαιο Τέταρτο:   ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
                                                                Αγιαστικές πράξεις        
                                                                Η χριστιανική κηδεία

  • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:   Η «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ» ΖΩΗ
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:   Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
                               Κεφάλαιο Πρώτο:   Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
                                                                Ο άνθρωπος κατ 'εικόνα Θεού          
                                                                Η κλήση μας στη μακαριότητα         
                                                                Η ελευθερία του ανθρώπου         
                                                                Ο ηθικός χαρακτήρας των παθών   
                                                                Η ηθική συνείδηση                   
                                                                Οι αρετές                                       
                                                                Η αμαρτία

                            Κεφάλαιο Δεύτερο:   Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
                                                                Ο άνθρωπος και η κοινωνία       
                                                                Η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή     
                                                                Η κοινωνική δικαιοσύνη 

                                Κεφάλαιο Τρίτο:   Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΗ
                                                               Ο ηθικός νόμος

                                                               Χάρη και δικαίωση              
                                                               Η Εκκλησία Μητέρα και Διδάσκαλος

                 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:   ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
                                                   Έξοδος, Δευτερονόμιο, Κατηχητική διατύπωση

 Κεφάλαιο Πρώτο:   "ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΤΟ ΘΕΟ ΣΟΥ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ "                                          
         Η 1η Εντολή: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μην έχεις άλλο Θεό εκτός από Εμένα     
         Η 2η Εντολή: Μην προφέρεις μάταια το Όνομα του Θεού   
         Η 3η Εντολή: Θυμήσου να αγιάζεις τις εορτές  
Κεφάλαιο Δεύτερο:   "ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ "
          Η 4η Εντολή: Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου

          Η 5η Εντολή: Μη φονεύσεις                                                        
          Η 6η Εντολή: Μη μοιχεύσεις     
          Η 7η Εντολή: Μην κλέψεις     
          Η 8η Εντολή: Μη ψευδομαρτυρήσεις                                                   
          Η 9η Εντολή: Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου

           Η 10η Εντολή: Μην επιθυμήσεις το ξένο πράγμα

  • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:   Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ
   Κεφάλαιο Πρώτο:    Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
         Η Αποκάλυψη της προσευχής στην Παλαιά Διαθήκη      
         Η προσευχή αποκαλύφθηκε και πραγματοποιήθηκε ολοκληρωτικά από τον Ιησού   
         Η προσευχή στην εποχή της Εκκλησίας

                            Κεφάλαιο Δεύτερο:   Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
                                                              Στις πηγές της προσευχής       
                                                              Ο δρόμος της προσευχής    
                                                              Οδηγοί για την προσευχή 


                                Κεφάλαιο Τρίτο:   Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
                                                              Οι εκφράσεις της προσευχής 
                                                              Ο αγώνας της προσευχής

              ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:   Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
                                                 "Πάτερ Ημών"                                
                                                 «Η σύνθεση όλου του Ευαγγελίου»                              
                                                 «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς"

                                               Τα επτά αιτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α) Κοινές Προσευχές

Β) Βασικά στοιχεία της Καθολικής Διδασκαλίας
Περιεχόμενα

ΥΓ: Οι αριθμοί που βρίσκονται στην αρχή κάθε εδαφίου, παραπέμπουν στα αντίστοιχα εδάφια του κυρίως έργου "Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας" της εκδόσεως του 1992.


Επιμέλεια εγγράφου: Σωτήρης Μαραγκός ( sal_mar ) 

................................................................................................................................................

                                     ΙΔΙΟΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ
(Για την έγκριση και δημοσίευση της Σύνοψης της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας)

Προς τους Σεβάσμιους Αδελφούς Καρδιναλίους, Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους, Πρεσβυτέρους, Διακόνους και προς όλα τα Μέλη του Λαού του Θεού.

   Πριν από είκοσι χρόνια άρχιζε η επεξεργασία της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, την οποία είχε ζητήσει η έκτακτη Συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων, με την ευκαιρία της εικοστής επετείου της λήξεως της Β "Οικουμενικής Συνόδου του Βατικανού.
   Ευγνωμονώ απέραντα τον Κύριο και Θεό γιατί δώρισε στην Εκκλησία αυτή την Κατήχηση, την οποία δημοσίευσε το 1992 ο μακαριστός και αγαπητός Προκάτοχος μου, Πάπας Ιωάννης-Παύλος Β '.
   Η μεγάλη χρησιμότητα και η ανεκτίμητη αξία αυτού του δώρου επιβεβαιώθηκε πριν απ 'όλα από τη θετική και ευρεία υποδοχή την οποία είχε εκ μέρους της Ιεραρχίας, προς την οποία κυρίως απευθυνόταν ως βέβαιο καιαυθεντικό σημείο αναφοράς για τη διδασκαλία της καθολικής πίστης, και ιδιαίτερα για την επεξεργασία των τοπικών Κατηχήσεων. Αλλά επιβεβαιώθηκε επίσης από την ευνοϊκή και μεγάλη υποδοχή την οποία είχε εκ μέρους όλων των μελών του Λαού του Θεού, οι οποίοι μπόρεσαν να τη γνωρίσουν και να την εκτιμήσουν στις περισσότερες από πενήντα γλώσσες, στις οποίες μεταφράσθηκε μέχρι σήμερα.
   Τώρα με μεγάλη χαρά εγκρίνω και δημοσιεύω τη Σύνοψη αυτής της Κατήχησης.
   Αυτή ΤΗ  Σύνοψη  ΤΗΝ είχαν ευχηθεί ολόθερμα ΟΙ Συμμετέχοντες ΣΤΟ Τμήμα Τμήμα Διεθνές Συνέδριο Κατηχητικό, τον Οκτώβριο του 2002, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο διερμήνευαν μια πολύ διαδεδομένη ανάγκη της Εκκλησίας . Ο μακαριστός προκάτοχος μου, αποδεχόμενος αυτή την επιθυμία, αποφάσισε την προετοιμασία της Σύνοψης το Φεβρουάριο του 2003, εμπιστευόμενος τη σύνταξη της σε μια ολιγομελή Επιτροπή Καρδιναλίων , υπό την προεδρία μου, και με τη συνεργασία ορισμένων έμπειρων συνεργατών. Κατά την πορεία των εργασιών, ένα σχέδιο αυτής της Σύνοψης υποβλήθηκε στην κρίση όλων των Εξοχότατων Καρδιναλίων και των Προέδρων των Ιερών Συνόδων της Ιεραρχίας , οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα το αποδέχθηκαν και το αξιολόγησαν ευνοϊκά .
   Η Σύνοψη ,  την οποία τώρα παρουσιάζω στην παγκόσμια Εκκλησία, ΕΙΝΑΙ πιστή βέβαιη Περίληψη Της ΚΑΙ  Της Κατήχησης Καθολικής Εκκλησίας.  Αυτή εμπεριέχει, με τρόπο συνοπτικό, όλα τα ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία της πίστης της Εκκλησίας , έτσι ώστε να αποτελεί, όπως επιθυμούσε ο Προκάτοχος μου , ένα είδος οδηγού, ο οποίος επιτρέπει στα πρόσωπα που πιστεύουν ή δεν πιστεύουν , να συλλέξουν με μια συνολική ματιά, το πανόραμα της καθολικής πίστης.
   Το κείμενο αντανακλά πιστά στη δομή, ΚΑΙ ΣΤΑ Περιεχόμενα ΤΗΝ ΣΤΗΝ ορολογία  Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ,  η οποία σ 'αυτή τη σύνθεση θα βρει βοήθεια και παρότρυνση για να τη γνωρίσει και να την εμβαθύνει κανείς περισσότερο .
   Γι 'ΑΥΤΟ παραδίδω ΜΕ ΤΗ εμπιστοσύνη αυτή Σύνοψη , πριν απ' όλα σε όλη την Εκκλησία και στον κάθε χριστιανό ιδιαίτερα , ώστε χάρη σ 'αυτή να μπορέσει να βρει, σ' αυτή την τρίτη χιλιετία, νέο δυναμισμό στην ανανεωμένη δέσμευση ευαγγελισμού και διαπαιδαγώγησης στην πίστη, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε εκκλησιαστική κοινότητα και κάθε πιστό του Χριστού , σε οποιαδήποτε ηλικία και εθνικότητα και αν ανήκει. 
   ΑΛΛΑ αυτή Το το η  Σύνοψη,  με τη βραχύτητα, τη σαφήνεια και την ακεραιότητα της, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος, ζώντας μέσα σ 'ένα διασκορπισμένο κόσμο και λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, επιθυμεί να γνωρίσει την Οδό της Ζωής, την Αλήθεια, τις οποίες ο θεός εμπιστεύθηκε στην Εκκλησία του Υιού Του.
   Διαβάζοντας Επίσημο Το ΑΥΤΟ που εργαλείο λέγεται Σύνοψη , είθε να μπορέσει ο καθένας, ιδιαίτερα χάρη στη μεσιτεία της Παναγίας, της Μητέρας του Χριστού και της Εκκλησίας, να αναγνωρίζει και να αποδέχεται όλο και περισσότερο την ανεξάντλητη ομορφιά , μοναδικότητα και επικαιρότητα του κατ 'εξοχήν Δώρου , το οποίο ο θεός έκανε στην ανθρωπότητα: το μοναδικό Του Υιό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι «η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιω 14, 6) .. 

(Δόθηκε στις 28 Ιουνίου 2005, παραμονή της Πανήγυρης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κατά το πρώτο έτος της Αρχιερατείας μου).

 Θεοφάνους του Κρηιός (1546), Μονή Σταυρονικήτα, στο Άγιον Όρος.Θεοφάνους του Κρηιός (1546), Μονή Σταυρονικήτα, στο Άγιον Όρος.     Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα (δηλαδή του παντοδύναμου, ο οποίος κρατά τα πάντα), σπάνιας καλλιτεχνικής ομορφιάς, επαναφέρει στη μνήμη τα λόγια του Ψαλμωδού "Εσύ είσαι ο ωραιότερος από τους υιούς του ανθρώπου, η χάρη είναι διάχυτη στα χείλη Σου »(Ψ. 45,3).
   Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, εφαρμόζοντας την εξύμνηση αυτή στον Ιησού Χριστό, έγραφε: «Ο Χριστός ήταν στο άνθος της ηλικίας Του, στη δύναμη του Πνεύματος, και σ 'Αυτόν έλαμπε μια διπλή ωραιότητα, εκείνη της ψυχής και εκείνη του σώματος» (Ε. Π. 52, 479).
   Με το αγιογραφικό της λεξιλόγιο, η εικόνα αυτή αποτελεί τη σύνθεση των πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, κατορθώνοντας να απεικονίσει τόσο τη λαμπρότητα της ανθρώπινης φύσης, όσο και τη λαμπρότητα της θεότητας του Ιησού.
   Ο Ιησούς είναι ντυμένος με ένα κόκκινο χιτώνα, καλυμμένο με ένα μανδύα σκούρο μπλε. Τα δυο χρώματα υπενθυμίζουν τη διπλή φύση Του, ενώ οι χρυσές ανταύγειες απηχούν το θεϊκό πρόσωπο του Λόγου. Από το δεξιό ώμο Του πέφτει ένα χρυσό επιτραχήλιο, σύμβολο της αιώνιας ιεροσύνης Του. Το πρόσωπο, μεγαλοπρεπές και γαλήνιο, πλαισιωμένο από μια πυκνή κόμη και στεφανωμένη από ένα σταυροειδές φωτοστέφανο, φέρνει τα τρία γράμματα «Ο ΩΝ" ( "Λοτός που είναι"), τα οποία δηλώνουν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού, στην Εξ.3, 14. Ψηλά, στα πλάγια της εικόνας, βρίσκονται τα δυο δίγραμμα "10-ΧΟ> (δηλαδή« Ιησούς »-« Χριστός »), τα οποία αποτελούν τον τίτλο της ίδιας της εικόνας.
   Το δεξί χέρι, με τον αντίχειρα και τον παράμεσο κυρτωμένους ώσπου να αγγίζονται, (για να δηλωθεί η διπλή φύση του Χριστού στην ενότητα του προσώπου), είναι στην τυπική χειρονομία της ευλογίας. Αντίθετα, το αριστερό χέρι σφίγγει το Ευαγγέλιο, στολισμένο με τρεις πόρπες και από διαμάντια και πολύτιμες πέτρες. Το Ευαγγέλιο, σύμβολο και επιτομή του Λόγου του. Θεού, έχει και λατρευτικό νόημα, εφόσον κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, διαβάζεται μια περικοπή του και απαγγέλλονται οι ίδιες οι λέξεις που είπε ο Ιησούς για την καθαγίαση των τιμίων δώρων.
   Η εικόνα, θεσπέσια σύνθεση νατουραλιστικών και συμβολικών δεδομένων, είναι μια πρόσκληση στην ενόραση και στη συνοδοιπορία με το Χριστό. Ακόμη και σήμερα ο Ιησούς, διαμέσου της Εκκλησίας, που είναι νύμφη Του και μυστικό Του σώμα, συνεχίζει να ευλογεί την ανθρωπότητα και να τη φωτίζει με το Ευαγγέλιο Του, το αυθεντικό βιβλίο της αλήθειας, της ευτυχίας και της σωτηρίας του ανθρώπου.
   Τον Αύγουστο του 386, ενώ βρισκόταν στον κήπο, ο Ιερός Αυγουστίνος άκουσε μια φωνή που έλεγε «Πάρε και διάβασε, πάρε και διάβασε» (Εξομολογήσεις, 8,12,29). Η Σύνοψη της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, επιτομή του Ευαγγελίου του Ιησού, το οποίο διδάσκεται από την Κατήχηση της Εκκλησίας, είναι μια πρόσκληση να ανοίξει κανείς το βιβλίο της αλήθειας και να το διαβάσει, καλύτερα ακόμη, να το καταβροχθίσει, όπως έκανε ο προφήτης Ιεζεκιήλ (πρβλ. Ιεζ. 3,1-4).
................................................................................................................................................

                ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
                     (Η Παρουσίασή της από τον Καρδινάλιο Ιωσήφ Ράτζιγκερ)

      Κατά την παραμονή της μεγάλης Εορτής των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου , στο Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, έγινε η παρουσίαση ενός βιβλίου, που αναμενόταν από χρόνια, με τον τίτλο " ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ."  Η σύνταξη του βιβλίου είχε ανατεθεί από "σε διεθνή Επιτροπή Θεολόγων, υπό την Προεδρία του καρδιναλίου Ιωσήφ Ράτζινγκερ, ο οποίος σήμερα είναι ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ 'τον αείμνηστο Πάπα Ιωάννη-Παύλο Β. Κατά την παρουσίαση, λοιπόν, του αναμενόμενου αυτού βιβλίου, αναγνώσθηκε η ΕΙΣΑΓΩΓΗ του, γραμμένη από τον Καρδινάλιο Κ.αΐζίη§
   Πιστεύουμε ότι μεταφράζοντας αυτή την ΕΙΣΑΓΩΓΗ, κάνουμε την καλύτερη παρουσίαση του βιβλίου.
    1. Στις 11 Οκτωβρίου 1992, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β 'παρέδιδε στους πιστούς όλου του κόσμου την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, παρουσιάζοντας την ως "" κείμενο αναφοράς »[1] για μια κατήχηση ανανεωμένη στις ζωντανές πηγές της πίστης." Με αυτόν τον τρόπο, τριάντα χρόνια από την έναρξη της Β 'Συνόδου του Βατικανού (1962-1965) έφθανε στην αίσια πραγματοποίηση της η ευχή που είχε διατυπωθεί το 1985 από την έκτακτη Συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων, να συνταχθεί μια Κατήχηση με όλη τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας , τόσο στα θέματα της πίστης όσο και στα θέματα της ηθικής.
   Πέντε χρόνια αργότερα, στις 15 Αυγούστου του 1997, δημοσιεύοντας την επίσημη έκδοση στη λατινική γλώσσα της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, ο Άγιος Πατέρας υπογράμμιζε το βασικό σκοπό του έργου «Να αποτελεί μια πλήρη και ακέραιη παρουσίαση της καθολικής διδασκαλίας, η οποία να επιτρέπει σε όλους να γνωρίσουν αυτά που η ίδια η Εκκλησία ομολογεί, τελεί, ζει, προσεύχεται στην καθημερινή της ζωή. "[2]

{1 . ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ Β ', Αποστολική Διάταξη "  Fidei depositum " (δηλ «Η Παρακαταθήκη της Πίστεως»),
11 Οκτωβρίου 1992.1.
2 . ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ Β ', Αποστολική Διάταξη "  Laetarum magnopere » (δηλ. «Χαιρόμαστε τα μέγιστα"),
15 Αυγούστου 1997 .}

   2. αξιοποιηθεί ΓΙΑ ΝΑ περισσότερο  Το το η Κατήχηση  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ανταποκριθεί ΣΤΟ αίτημα που προέκυψε Το κατά Τμήμα Τμήμα Διεθνές Συνέδριο Κατηχητικό ΤΟΥ 2002 ο Ιωάννης-Παύλος Β 'όρισε μέσα στο 2003 μια Ειδική Επιτροπή, προεδρία Υπό ΤΗΝ ΤΟΥ Καρδιναλίου Ιωσήφ  Ράτζινγκερ, Προέδρου της Ρωμαϊκής Συνόδου για τη Διδασκαλία της πίστης, ΜΕ σκοπό ΝΑ ΜΙΑ επεξεργασθεί  Σύνοψη Της  Κατήχησης Της Καθολικής Εκκλησίας , η οποία να διατυπώνει πιο περιληπτικά το ίδιο περιεχόμενο της πίστης . Μετά από δυο χρόνια εργασίας, Σχέδιο προετοιμάσθηκε την ΕΝΑ  Σύνοψης , το οποίο στάλθηκε για γνωμοδότηση στους Καρδιναλίους και στους Προέδρους των Ιερών Συνοδών της Ιεραρχίας . Το σχέδιο στο σύνολο του, έτυχε θετικής αξιολόγησης εκ μέρους της απόλυτης πλειονότητας όλων εκείνων που απάντησαν . Γι 'αυτό η Επιτροπή προχώρησε στη διόρθωση του προαναφερθέντος σχεδίου , σύμφωνα με τις προτάσεις και υποδείξεις που είχε λάβει , και προετοίμασε το τελικό κείμενο του έργου.

     3. Χαρακτηριστικά ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Της  Σύνοψης  ΕΙΝΑΙ τρια: Εξάρτηση το η Στενή Από Το ΤΗΝ  Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας,  η διαλογική μορφή του, ΧΡΗΣΗ Το Των το η εικόνων ΣΤΗΝ  Κατήχηση.
   Πριν απ 'όλα, το η Το  Σύνοψη  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ έργο ανεξάρτητο ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ προτίθεται κανένα τρόπο ΝΑ ΤΗΝ αντικαταστήσει  Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας.  Αντίθετα παραπέμπει ακατάπαυστα στο κείμενο της Κατήχησης, τόσο με την ακριβή υπόδειξη των αριθμών των παραγράφων του κείμενου όσο και με την αδιάκοπη αναφορά στη δομή, στην ανάπτυξη και στα περιεχόμενα της. Επιπλέον το η Το  Σύνοψη  προτίθεται ΝΑ την ΕΝΑ αφυπνίσει ανανεωμένο ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ένθερμο ενδιαφερον  κατήχηση , η οποία, με την επεξηγηματική της σοφία και με τον πνευματικό της χαρακτήρα , παραμένει πάντοτε το βασικό κείμενο της σημερινής εκκλησιαστικής κατήχησης
  Οπως το η Το  Κατήχηση , Το ΚΑΙ το η ΕΤΣΙ  Σύνοψη  διαρθρώνεται ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ μέρη ΣΕ αντιστοιχία Των θεμελιωδών Νόμων Της ΕΝ Χριστώ Ζωής.
   Το πρώτο μέρος, με τον τίτλο « Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ » περιέχει μια κατάλληλη περίληψη της  lex credendi , δηλαδή της πίστης την οποία ομολογεί η Καθολική Εκκλησία , πίστη η οποία αντλείται από το Σύμβολο των Αποστολών , ερμηνευμένο από το Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου η ακατάπαυστη διακήρυξη στις χριστιανικές συνάξεις, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των βασικών αληθειών της πίστης
  Το δεύτερο μέρος, με τον τίτλο « Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ " παρουσιάζει τα ουσιαστικά στοιχεία της  credendi lex . Πραγματικά, το άγγελμα του Ευαγγελίου βρίσκει την προνομιακή του απάντηση στη μυστηριακή ζωή . Μέσα σ 'αυτήν οι πιστοί ζουν εμπειρικά και μαρτυρούν σε κάθε στιγμή της ύπαρξης τους τη σωστική αποτελεσματικότητα του πασχαλινού μυστηρίου , διαμέσου του οποίου ο Χριστός πραγματοποίησε το έργο της απολύτρωσης μας .
   Το τρίτο μέρος, με τον τίτλο « Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ " υπενθυμίζει την  lex credendi , δηλαδή τη δέσμευση των βαπτισμένων να μαρτυρούν με την συμπεριφορά τους και με τις ηθικές τους επιλογές , την πιστότητα τους στην πίστη την οποία ομολογούν και τελούν . Πραγματικά, οι πιστοί, καλούνται από τον Κύριο Ιησού να εκπληρώνουν τα έργα που αρμόζουν στην αξιοπρέπεια τους , ως παιδιά του Πατέρα, μέσα στην αγάπη του Αγίου Πνεύματος. 
    Το τέταρτο μέρος, με τον τίτλο « Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ " προσφέρει μια περίληψη της  lex credendi , δηλαδή της ζωής προσευχής. Κατά το παράδειγμα του Ιησού, που είναι το τέλειο πρότυπο του προσευχόμενου ο χριστιανός καλείται στο διάλογο με το Θεό μέσω της προσευχής " προνομιακή έκφραση της οποίας είναι το «Πάτερ ημών» η προσευχή την οποία ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε .

    4. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της Σύνοψης είναι η διαλογική της μορφή, η οποία επαναφέρει το παλαιό κατηχητικό γραμματολογικό είδος που ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις. Προτείνεται δηλ. εκ νέου ένας ιδεώδης διάλογος ανάμεσα στο διδάσκαλο και στο μαθητή μέσα από μια επίμονη αλληλοδιαδοχή ερωτημάτων, τα οποία συναρπάζουν τον αναγνώστη και τον προσκαλούν να ανακαλύψει τις ολοένα καινούργιες όψεις της αλήθειας της πίστης του. Το διαλογικό είδος συμβάλλει επίσης στην αξιόλογη συντόμευση του κειμένου, περιορίζοντας το στα ουσιώδη. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την αφομοίωση και ενδεχομένως την απομνημόνευση των περιεχομένων.

    5. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η παρουσία μερικών εικόνων, ΟΙ οποίες διακοσμούν ΤΗ διάρθρωση Της  Σύνοψης . Οι εικόνες αυτές προ έρχονται από την πλουσιότατη κληρονομιά της χριστιανικής εικονογραφίας . Από τη μακραίωνη συνοδική παράδοση μαθαίνουμε ότι και η εικόνα αποτελεί ευαγγελικό κήρυγμα . Οι καλλιτέχνες κάθε εποχής πρόσφεραν στην ενόραση και στο θαυμασμό των πιστών τα μεγάλα γεγονότα του μυστηρίου της σωτηρίας , παρουσιάζοντας τα μέσα από τη λάμψη του χρώματος και την τελειότητα της ομορφιάς .
   Πρόκειται για μια ένδειξη, ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, στην εποχή της εικόνας, η ιερή εικόνα μπορεί να εκφράσει πολύ περισσότερα από τον ίδιο το λόγο, εφόσον είναι τόσο αποτελεσματικός ο δυναμισμός της στην επικοινωνία και στη μετάδοση του ευαγγελικού μηνύματος.

   6. Σαράντα χρόνια μετά τη λήξη της Β "Συνόδου του Βατικανού και κατά το Έτος της Θείας Ευχαριστίας , Το το η  Σύνοψη  μπορεί ΝΑ την ΕΝΑ παρουσιάσει περαιτέρω Εγχειρίδιο ΓΙΑ ΝΑ ικανοποιήσει τόσο ΤΗΝ Των πείνα πιστών ΚΑΘΕ ηλικίας κατάστασης ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Αλήθεια, όσο και την ανάγκη όλων εκείνων, οι οποίοι χωρίς να είναι πιστοί, διψούν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Η δημοσίευση της θα γίνει κατά την Πανήγυρη των Αγίων Αποστολών Πέτρου και Παύλου , στυλοβάτες της παγκόσμιας Εκκλησίας και υποδειγματικοί κήρυκες του Ευαγγελίου στον αρχαίο κόσμο . Οι Απόστολοι αυτοί είδαν αυτό που κήρυξαν και μαρτύρησαν την αλήθεια του Χριστού μέχρι το μαρτυρικό θάνατο .
   Ας τους μιμηθούμε στον ιεραποστολικό δυναμισμό τους και ας προσευχηθούμε στον Κύριο, ώστε η Εκκλησία να ακολουθεί πάντοτε τη διδαχή των Αποστόλων, από τους οποίους έλαβε το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα της πίστης.
20 Μαρτίου 2005 Κυριακή Των Βαΐων.
                                                                 Καρδινάλιος Ιωσήφ Ράτζινγκερ
                                                                Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής  

Gentile da Fabriano (1423): Η Προσκύνηση των Μάγων, Φλωρεντία.Gentile da Fabriano (1423): Η Προσκύνηση των Μάγων, Φλωρεντία.
                                                
    Το λαμπρό αυτό αριστούργημα της Προσκύνησης των Μάγων (πρβλ.Μτ.2, 1-12) απεικονίζει την αποκάλυψη του Ιησού σε όλα τα έθνη. Η ενσάρκωση είναι ένα δώρο όχι μόνο στην πίστη της Μαρίας, του Ιωσήφ, των γυναικών, των ποιμένων, των απλών ανθρώπων του λαού του Ισραήλ, αλλά και στην πίστη αυτών των ξένων που ήρθαν από την Ανατολή για να προσκυνήσουν το νεογέννητο Μεσσία και να του προσκομίσουν τα δώρα τους "Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα Του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα:. χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα» (Μτ.2 , 11).
    Οι Μάγοι αποτελούν το πρωτόλειο των λαών που καλέστηκαν στην πίστη, που πλησίασαν το Χριστό όχι με άδεια χέρια, αλλά με τα πλούτη των χωρών τους και των πολιτισμών τους. Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι λόγος σωστικός για όλη την ανθρωπότητα. Ο Άγιος Λέων ο Μέγας έλεγε «Όλοι οι λαοί, αντιπροσωπευόμενοι από τους τρεις μάγους, ας προσκυνούν το Δημιουργό του σύμπαντος, και ο Θεός ας γνωρισθεί, όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά σε όλη τη γη, γιατί παντού στον Ισραήλ να είναι μεγάλο το όνομα Του "(πρβλ. Ψαλ.75,2) (3 Λόγος για τα Θεοφάνια). Στο πρώτο αυτό μέρος, η Σύνοψη επεξηγεί τη συνάντηση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και την απάντηση πίστης την οποία, στο όνομα όλων των ανθρώπων, η Εκκλησία δίνει στο δώρο της λυτρωτικής ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και της θεϊκής του αποκάλυψης.

(Εμπρός: Μέρος ΙΙ  https://www.facebook.com/notes/1616962671918838