Φωτογραφίες από το εσωτερικό του Ναού. Οι φωτογραφίες προέρχονται από διάφορες περιόδους του έτους.