Πρόγραμμα 29 Οκτωβρίου έως  1 Νοεμβρίου 2016

Σαββάτο 29 Οκτωβρίου Θ. Λειτουργία
6.00 μ.μ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ


Saturday 29 October 
6.00 p.m. MASS KARLOVASI
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 
Θ. Λειτουργία 10.00 π.μ. ΒΑΘΥ


Sunday 30 October 
10.00 a.m. MASS VATHY SAMOS


Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
Θ. Λειτουργία 6.00 μ.μ. ΒΑΘΥ


Monday 31 October 
6.00 p.m. MASS VATHY SAMOS


Πρόγραμμα Νοεμβρίου
Program November

Τρίτη 1 Νοεμβρίου Θ. Λειτουργία 
στο παρεκκλήσι του Νεκροταφείου 4.00 μ.μ.

Tuesday 1 October 4.00 a.m. 
MASS chapel cemetery VATHY SAMOS