16 - 12 - 2016 Παρασκευή
6.00 μ.μ.  Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

17 - 12 - 2016 Σαββάτο-Saturday*Βαθύ Σάμου-Vathy Samos
6.00 μ.μ. Ακολουθία Θ. Λόγου-Liturgy of the Word 6.00 p.m. - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

18 - 12 - 2016 Κυριακή- Sunday*Βαθύ Σάμου-Vathy Samos
10.00 πμ Ακολουθία Θ. Λόγου-Liturgy of the Word 10.00 a.m. - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

19 - 12 - 2016 Δευτέρα
6.00 μ.μ. Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

20 - 12 - 2016 Τρίτη
6.00 μ.μ. Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

21 - 12 - 2016 Τετάρτη
6.00 μ.μ. Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

22 - 12 - 2016 Πέμπτη
6.00 μ.μ. Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

23 - 12 - 2016 Παρασκευή
6.00 μ.μ. Ακολουθία προετοιμασίας Χριστουγέννων - Εννεαήμερο Χριστουγέννων

Ο  Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά: 10.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. 
Every day the Church is open from 10.00 a.m. to 3.00 p.m.INFO:  

Εφημέριος:  Π. Ριχαρδος Ταρασκιεβιτς, ΤΗΝΟΣ, 
                      Τηλ. 6976430870 /6938936309/ riccardo65t@gmail.com
              
Βοηθός εφημερίου:  Μάριος Φώσκολος 
                                   693.949.44.34  www.CatholicChurchSamos.gr  /   
                                   facebook: Καθολική Εκκλησία Σάμου