ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ Α
" Μετανοείτε διότι έφθασε η Βασιλεία των ουρανών":

Αυτό είναι το σημερινό μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Με αυτό προσκαλεί το λαό να ετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου, ο οποίος έρχεται να συναντήσει τον άνθρωπο. Αυτό επαναλαμβάνει και η Εκκλησία σε μας σε όλη τη διάρκεια αυτής της λειτουργικής περιόδου της Παρουσίας. Καλούμαστε να θέσουμε στο κέντρο της προετοιμασίας μας για τα Χριστούγεννα τον ίδιο τον Κύριο ο οποίος έρχεται να μας συναντήσει. Ο Χριστός όμως ήδη ήλθε, αλλά και έρχεται και θα έλθει.
Ήλθε με την ενσάρκωσή του. Γεγονός που εορτάζουμε με επισημότητα την ημέρα  των Χριστουγέννων. Θα έλθει στη δόξα στο τέλος του κόσμου αλλά και στο ενδιάμεσο μεταξύ πρώτης και δεύτερης παρουσίας δεν μας αφήνει μόνους αλλά έρχεται και μας συναντά κάθε μέρα και κάθε φορά που εμείς τον προσκαλούμε στη ζωή μας όχι απλώς σαν ένα ξένο που φιλοξενούμε, αλλά ως Κύριο και Θεό της ζωής μας.
Οι ερχομοί λοιπόν του Ιησού είναι τρεις.
Ο πρώτος ερχομός ήδη έγινε όταν έλαβε την ταπεινή ανθρώπινη φύση μας, πραγματοποιώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στο λαό του ο ίδιος ο Θεός διαμέσου των Προφητών.
Ο δεύτερος ερχομός είναι στο παρόν:  Κάθε μέρα και σε κάθε στιγμή έρχεται να συναντήσει τον άνθρωπο. Εμείς οφείλουμε να τον δεχτούμε με πίστη, να τον υποδεχτούμε με αγάπη και να τον εμπιστευθούμε με ελπίδα.
 
Ο τρίτος ερχομός  είναι η επιστροφή του στο τέλος των αιώνων: Όταν θα έλθει και πάλι μέσα στη δόξα του και θα μας καλέσει να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία του. Αυτή τη Βασιλεία   αυτήν που μας υποσχέθηκε και την οποία εμείς καλούμαστε άγρυπνοι να περιμένουμε. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο Χριστός, «ο Κύριος και Κριτής των πάντων θα εμφανιστεί πάνω στα σύννεφα  του ουρανού ενδεδυμένος δύναμη και λαμπρότητα». Είναι η  ημέρα η τρομερή αλλά και η ένδοξη. Θα είναι η στιγμή που  θα τελειώσει  ο παρών κόσμος  και θα αρχίσουμε να ζούμε σε νέους ουρανούς και νέα γη, δηλαδή μία νέα πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε τώρα ούτε καν να φανταστούμε.
Ο κάθε ένας από αυτούς τους τρεις ερχομούς του Κυρίου συνοδεύεται και από μία δίκαιη κρίση. Πάντα η παρουσία του Θεού στη ζωή μας συνοδεύεται από μία κρίση.. Αυτό μας το είπε σήμερα καθαρά ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: «ο Μεσσίας καίει το άχυρο και φυλάσσει το σιτάρι.  
Η κρίση εξαρτάται από την αποδοχή ή όχι του Ιησού στη ζωή μας. Ο Κύριος έρχεται κάθε μέρα και κάθε στιγμή στη ζωή μας και μας συναντά με πολλούς τρόπους: κάθε φορά που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στην τέλεση των Μυστηρίων,  στη ζωή και στη δράση της Εκκλησίας,  όταν τον υποδεχόμαστε στο πρόσωπο των φτωχών, όταν τον φυλάσσουμε στα βάθη της ψυχής μας, κλπ.
Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής μας καλεί να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να μετανοήσουμε. Να γίνομε σαν ένα  δένδρο που παράγει  καλούς καρπούς διότι «κάθε δέντρο που δεν κάνει καλούς καρπούς κόβεται και ρίχνετε στη φωτιά».
Τη σωτηρία μας δεν την εξασφαλίζουμε από μόνοι μας. Η σωτηρία μας δεν είναι ένα δικαίωμα μας, αλλά ένα δώρο του Θεού που πρέπει να δεχτούμε και να το διαφυλάξουμε για να μη το χάσουμε.
Σήμερα,  κατ’ αυτήν την δεύτερη Κυριακή της Παρουσίας, ο Κύριος μας είπε πως όλοι  οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι στη σωτηρία. Όλοι μπορούν να σωθούν αν όμως μεταστραφούν. Όταν ο Κύριος μιλά στους ανθρώπους δεν είναι κάτι το γενικό και το αφηρημένο, ο Θεός μιλά συγκεκριμένα στην κάθε μια και στον κάθε ένα μας. Αυτή τη μεταστροφή ας ζητήσουμε σήμερα από τον Κύριο με την αγία χάρη Του. Αμήν