Ο Αναγνώστης  καθίσταται για το ειδικό καθήκον που τον αφορά και είναι: η ανάγνωση  του
λόγου του Θεού στην λειτουργική σύναξη.  Για τον λόγο αυτό στην τέλεση της θείας Λειτουργίας αλλά και σε άλλες ιεροπραξίες  ανήκει  εις αυτόν να αναγγέλλει  τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής (όχι όμως το Ευαγγέλιο).
Στην περίπτωση απουσίας  του ψάλτη, απαγγέλλει  τον αντιφωνικό ψαλμό.
Όταν δεν υπάρχει  ούτε Διάκονος ούτε Ψάλτης, αναγγέλλει  τους σκοπούς των δεήσεων των πιστών. Διευθύνει την ψαλμωδία  και καθοδηγεί το λαό να συμμετέχει ενεργά στη θεία λατρεία.
Βοηθά τους πιστούς  να λαβαίνουν επάξια τα Μυστήρια. 
Μπορεί επίσης, αν αυτό χρειαστεί,  να φροντίζει την προετοιμασία  των άλλων πιστών, στους οποίους, προσωρινά,  έχει ανατεθεί να διαβάζουν τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής  στις λειτουργικές πράξεις.
Προκειμένου επίσης  ο Αναγνώστης να πραγματοποιεί  με μεγαλύτερη ικανότητα και τελειότητα αυτά τα καθήκοντα, ας φροντίζει να μελετά  συχνά την Αγία Γραφή.
Ο Αναγνώστης, αισθανόμενος την ευθύνη  για την αποστολή του, ας  δραστηριοποιείται με κάθε τρόπο  και ας χρησιμοποιεί  τα απαραίτητα μέσα για να αποκτά καθημερινά  όλο και περισσότερο  την αληθινή αγάπη (Βλ. Συνοδικό Διάταγμα για τη Θεία Λατρεία, αρ. 24: AAS56 (1964), σελ. 107: Β΄ Σύνοδος του Βατικανού II, Δογματική Διάταξη για την Αποκάλυψη του Θείου Λόγου αρ. 25: AAS58 (1966), σελ. 829) και τη γνώση της Αγίας Γραφής, από την οποία  θα βοηθηθεί να γίνει  ένας τελειότερος μαθητής του Κυρίου.
Ο Αναγνώστης οφείλει:
Να βεβαιωθεί στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και των άλλων ιεροτελεστιών, ότι όλα είναι στη θέση τους και το βιβλίο των Αναγνωσμάτων στον άμβωνα και στη συγκεκριμένη σελίδα.
Να ασκεί το διακόνημά του, ενδεδυμένος την προβλεπομένη λειτουργική ενδυμασία και συμμετέχοντας  στην ιεροτελεστία από την αρχή με τη συμμετοχή τους στην πομπή της εισόδου στο Ναό.
Να λαβαίνει  το Σώμα του Χριστού κατά την Αγία κοινωνία, πριν να αρχίσει ο λειτουργός ή ο διάκονος να μοιράζει την αγία κοινωνία σε όσους πιστούς πρόκειται να μεταλάβουν και να κοινωνεί με τα δύο είδη.
Σε περίπτωση απουσίας διακόνου μπορεί να μεταφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο κατά την είσοδο των Λειτουργών στο Ναό, τοποθετούμενος μπροστά από τον Λειτουργό.
Να εισάγει το λαό στο πνεύμα της Λειτουργίας της ημέρας, μετά τον χαιρετισμό του Λειτουργού, όχι όμως και στην ακολουθία μετανοίας.
Ελλείψει Διακόνου και Υποδιακόνου μπορεί να κρατά  το ποτήριο κατά την κοινωνία των πιστών με τα δύο είδη.
Αν είναι καλά προετοιμασμένος  διευθύνει την ψαλμωδία  των πιστών  και καθοδηγεί  την σύναξη  για τη συμμετοχή της  στην ιεροτελεστία.
Κατά την ομαδική τέλεση της Ακολουθία των Ωρών  μοιράζει τις διάφορες αρμοδιότητες  μεταξύ των παρόντων πιστών  και αναγγέλλει το κείμενο του συντόμου αναγνώσματος.
Κατά την απουσία του Ιερέα και του Διακόνου  καθοδηγεί σε συνεργασία με τον Υποδιάκονο,  την Ακολουθία των Ωρών τηρώντας τις προβλεπόμενες οδηγίες.
σνπ