Πρώτη Κυριακή της Τεσσαρακοστής Α


Ολόγος του Θεού σήμερα  μας παρουσιάζει το Χριστό  ο οποίος οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο για να προετοιμαστεί με νηστεία και προσευχή για τη δημόσια αποστολή του.
Σκοπός της αποστολής του είναι να εκτελέσει το θέλημα του Πατέρα του ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Διάβολο γι’ αυτό και του προτείνει να χαλάσει τις σχέσεις του με το Θεό και να κάνει το δικό του θέλημα και όχι του Πατέρα. Του υποδεικνύει να αρνηθεί ακόμη και την υιική του ιδιότητα και να ενεργήσει ανεξάρτητα από το θέλημα του Πατέρα του.
 "Εάν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού",χρησιμοποίησε μόνος σου την εξουσία που διαθέτεις  για να ικανοποιήσεις  τις δικές σου ζωτικές ανάγκες, χρησιμοποίησε στη συνέχεια τον ίδιο τρόπο για να λύσεις όλα τα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων,  προσφέροντας τους άφθονα υλικά αγαθά. Όλα  αυτά μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς να εξαρτάσαι από το Θεό Πατέρα σου, χωρίς να περιμένεις την παρέμβαση  της πατρικής πρόνοιάς του. Ο Ιησούς όμως  εγκαταλείπεται στο θέλημα του Πατέρα  και απωθεί τον πειρασμό αναφερόμενος σε μία τροφή που είναι πιο σημαντική από το καθημερινό ψωμί,  ο Λόγος του Θεού. «Δεν ζει ο άνθρωπος με μόνο το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού».
Όμως το πονηρό πνεύμα δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά του και συνεχίζει να πειράζει:
"Εάν είσαι Υιός του Θεού ", χρησιμοποίησε τη δική σου θεϊκή δύναμη και κάνε θαύματα και  θεάματα. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κατακτήσεις τα πλήθη και να σε αποθεώσουν: "Πέσε κάτω...", και έχε εμπιστοσύνη στο Θεό, αφού «θα διατάξει τους αγγέλους του  και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Όμως ο Ιησούς γνωρίζει πως με μια τέτοια συμπεριφορά  όχι μόνο δεν δείχνει  την εμπιστοσύνη  του προς τον Θεό Πατέρα του, αλλά και τον βάζει σε δοκιμασία. Γι’ αυτό και  απαντά:
Στον τρίτο πειρασμό ο Διάβολος αποκαλύπτει τα πραγματικά χαρτιά του. Προσφέρει στον Ιησού  την πολιτική και οικονομική κυριαρχία του κόσμου  με μία προϋπόθεση: να προσκυνήσει αυτόν ο Ιησούς και όχι το Θεό. Είναι η στιγμή που ο Ιησούς αντιδρά δυναμικά και τον διατάζει αποφασιστικά  να απομακρυνθεί  «Φύγε Σατανά»! Διότι η Γραφή λέει: θα προσκυνήσεις  τον Κύριο  το Θεό σου και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις». 
Ο διάβολος πράγματι έφυγε τη στιγμή εκείνη. Όμως  συνέχιζε να πειράζει τον Ιησού και καθ’  όλη την πορεία του προς το Σταυρό. Ο πειρασμός παίρνει κατά καιρούς διάφορες μορφές και προσπαθεί να απομακρύνει τον Ιησού από το σχέδιο σωτηρίας. Όμως ο Ιησούς παραμένει πιστός στο θέλημα του Πατέρα του. Καταφέρνει μία οριστική νίκη στον πειρασμό. Καταφέρνει αυτό που δεν κατάφερε ο λαός του Ισραήλ όταν στην πορεία του προς τη γη της επαγγελίας υπέκυψε στον πειρασμό  μέσα στην έρημο. Καταφέρνει αυτό δεν κατάφερε όλη η ανθρωπότητα που υπέκυψε στον πειρασμό στην αρχή της δημιουργίας.
Το πονηρό πνεύμα και σήμερα συνεχίζει να πειράζει  όλους  τους μαθητές του Ιησού.
Δεν μπορούμε  να απαιτούμε να μην έχουμε πειρασμούς. Με το «μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν», ζητούμε την παρουσία στη ζωή μας της δύναμης του Αγίου Πνεύματος για να τους νικούμε όπως ο Χριστός και μαζί με το Χριστό. Την πορεία της Τεσσαρακοστής δεν την κάνουμε μόνοι μας αλλά μαζί με τον Χριστό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον πειρασμό και μέσω του Σταυρού να φθάσουμε στην Ανάσταση. Αμήν