***
 Απριλιος - 2017 – April
1-4-2017 Σαββάτο - Saturday
               
7.00 μ.μ.         Ακολουθία Θ. Λόγου
7.00 pm Liturgy of the Word

***

2-4-2017 Κυριακή - Sunday

10.00 π.μ.       Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 am         Liturgy of the Word

***

4-4-2017 Τρίτη - Tuesday

7.00 μ.μ.         Ακολουθία “Του Στέκι Μάννα”

***

5-4-2017 Τετάρτη - Wednesday

8.00 μ.μ.         To  Θείον Πάθος - To Divine Passion.
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής - Concert of Sacred Music

***

6-4-2017  Πεμπτη Thursday

7.00 μ.μ.         Δρόμος του Σταυρού
7.00 pm Way of the cross

***

7-4-2017 Παρασκευή  – Friday

8.00 μ.μ.         To  Θείον Πάθος - To Divine Passion.
Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής -  Concert of Sacred Music


***

9-4-2017 Κυριακή των Βαΐων - Palm Sunday
9.30 π.μ. Εξομολογήσεις - Confessions
10.00 π.μ Θ. Λειτουργία - Η. Mass 10.00 am

***

12-4-2017 Μ. Τετάρτη - Holy Wednesday

7.00 μ.μ Ακολουθία “Του Στέκει Μάννα”