25-4-2017
Ο Ναός παραμένει ανοικτός : 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 2.00 pm

26-4-2017
Ο Ναός παραμένει ανοικτός  : 10.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 6.00 pm

27-4-2017
Ο Ναός παραμένει ανοικτός  : 10.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 4.00 pm

28-4-2017
Ο Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά: 10.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 4.00 pm

29-30/4/2017   &   1-5-2017

Ο Ναός θα παραμείνει κλειστός
Τhe Church is closed

2 – 3 – 4 – 5 / 5ου/ 2017

7.00 μ.μ. Απαγγελεία Αγίου Ροδαρίου.
7.00 p.m.          Holy Rosary

Ο Ναός παραμένει ανοικτός  : 10.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ.
Every day the Church is open from: 10.00 am to 8.00 pm

***

6-5-2017 Σαββάτο-Saturday

7.00 μ.μ.            Ακολουθία Θ. Λόγου
7.00 p.m.                    Liturgy of the Word

Ο Ναός παραμένει ανοικτός  : 10.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 8.00 pm

***

7-5- 2017 Κυριακή-Sunday 

10.00 π.μ.         Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 a.m          Liturgy of the Word

Ο Ναός παραμένει ανοικτός  : 9.30 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Τhe Church is open from: 9.30 am to 12.00 pm