«Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Κυριακή»


Κάθε Κυριακή, τελώντας την Ευχαριστία, γιορτάζουμε το Πάσχα του Κυρίου, κάθε Κυριακή είναι ακριβώς η «Ημέρα του Αναστημένου Κυρίου». Να γιατί ήδη οι Απόστολοι, όπως και οι πρώτοι χριστιανοί, συγκεντρώνονταν για να τελέσουν τη θεία Ευχαριστία.

Ήταν τόσο σπουδαία η κυριακάτικη ευχαριστιακή συνάθροιση (Θεία Λειτουργία) για τους πρώτους χριστιανούς, ώστε το 304 μ.Χ. επί Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, πενήντα χριστιανοί της πόλης Abitène (στη σημερινή Τυνησία), στους οποίους ο κυβερνήτης της τοπικής ρωμαϊκής κτήσης είχε απαγορεύσει να λειτουργούνται την Κυριακή, προτίμησαν να πεθάνουν μάρτυρες λέγοντάς του: «Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Κυριακή, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την κυριακάτικη Λειτουργία στην οποία γίνεται ανάμνηση της Ανάστασης του Κυρίου μας!».
Αυτοί θεωρούνται οι μάρτυρες της κυριακάτικης Λειτουργίας και γιορτάζονται στις 12 Φεβρουαρίου (Άγιος Εμέριτος και σύντροφοι μάρτυρες). Δεν ζητείται από εμάς να δώσουμε τη ζωή μας για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά λίγο από το χρόνο μας. Πρόκειται για τις πιο ωραίες στιγμές της εβδομάδας.