30 – 31 / 5/ 2017

   7.00 μ.μ.   Απαγγελεία Αγίου Ροδαρίου.
   7.00 p.m. Holy Rosary


3 - 6 - 2017  Σαββάτο-Saturday

8.00 μ.μ.           Ακολουθία Θ. Λόγου
8.00 p.m.          Liturgy of the Word


4 – 6 - 2017  Κυριακή-Sunday  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

10.00 π.μ.         Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 a.m          Liturgy of the Word


5 – 6 -  2017   Δευτέρα – Monday

10.00 π.μ      Θ. Λειτουργία
10.00 a.m      Η. MassΟ Ναός παραμένει ανοικτός  : 10.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ.
Τhe Church is open from: 10.00 am to 8.00 pm