2-7-2017  ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
10.00 π.μ.         Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
10.00 a.m.         Η. Mass  - Sainte Messe

***

ΚΆΘΕ - EVERY - CHAQUE - OGNI - CADA - JEDER

 Σαββάτο - Saturday - Samedi
8.00 μ.μ.      Ακολουθία Θ. Λόγου
8.00 p.m.    Liturgy of the Word - Liturgie de la Parole

ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
10.00 π.μ.    Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 a.m.   Liturgy of the Word  - Liturgie de la Parole

***
27 - 6 -  2017  Πέμπτη - Thursday - Jeudi
8.00 μ.μ.      Ακολουθία Θ. Λόγου για ιερατικές και μοναχικές κλήσεις.
8.00 p.m.    Liturgy of the Word  For holy and lonely calls.
Liturgie de la Parole pour vocation sacerdotale  et monastique.

30-7-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
7.00 μ.μ.      Απαγγελεία Αγίου Ροδαρίου στο παρεκκλησι της Παναγίας των Ρόδων (νεκροταφείου).
7.00 p.m.     Holy Rosary  In the church  of the cemetery


Ο Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά  :  9.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ.
Τhe Church is open everyday from: :   9.00 a.m.  to  8.00 p.m.


INFO:  
Εφημέριος:  π. Ριχαρδος Ταρασκιεβιτς, ΤΗΝΟΣ, Τηλ 697643087 /riccardo65t@gmail.com 
Βοηθός εφημερίου:  Μάριος Φώσκολος 693.949.44.34