ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24-29 IOYNIOY  –  
PROGRAM 24-29 Giugno - Juni - Juin - June

24 - 6 - 2017  Σαββάτο-Saturday - Samedi

8.00 μ.μ.         Ακολουθία Θ. Λόγου

8.00 p.m.        Liturgy  of the Word  - Liturgie de la Parole
  25 – 6 -  2017  Κυριακή-Sunday  - - Dimanche

10.00 π.μ.   Ακολουθία ΘΛόγου
10.00 a.m    Liturgy of the Word  - Liturgie de la Parole

7.00 μ.μ. Απαγγελεία Αγίου Ροδαρίου στο παρεκκλησι της Παναγίας των Ρόδων (νεκροταφείου).

7.00 p.m. Holy Rosary  In the church  of the cemetery
26 – 6 -  2017   Δευτέρα – Monday - Lundi

8.00 μ.μ.  Θ. Λειτουργία

8.00 p.m. Η. Mass  - Sainte Messe29 – 6 -  2017  Πέμπτη – Thursday  - Jeudi

8.00 μ.μΑκολουθία Θ. Λόγου για ιερατικές και μοναχικές κλήσεις.

8.00 p.m. Liturgy of the Word  For holy and  lonely calls.  Liturgie de la Parole pour vocation sacerdotale  et monastique.

Ο Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά  :  10.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ.


Τhe Church is open everyday from: :   10.00 a.m.  to  8.00 p.m.