ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΙΟΥ
Ενορία Μεταστάσεως Θεοτόκου
Βαθύ Σάμου
--------------------------------------------------------------------------------------------17 - 6 - 2017  Σαββάτο-Saturday - Samedi

8.00 μ.μ.  Εσπερινός Αγίας Δωρεάς
8.00 p.m. Liturgy of the Word  - Liturgie de la Parole


18 – 6 -  2017  Κυριακή Sunday - Dimanche 
Αγίας Δωρεάς - Corpus Christi10.00 π.μ. Ακολουθία Θ. Λόγου - Προσκύνηση Αγιοτάτου Μυστιρίου

10.00 a.m    Liturgy of the Word  - Liturgie de la Parole