ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – PROGRAM  5 – 6 -  2017 5 – 6 -  2017   Δευτέρα – Monday - Lundi

10.00 π.μ      Θ. Λειτουργία


10.00 a.m      Η. Mass  - Sainte Messe