ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – PROGRAM


ΚΆΘΕ - EVERY - CHAQUE - OGNI - CADA - JEDER
 Σαββάτο – Saturday – Samedi

8.00 μ.μ Ακολουθία ΘΛόγου
8.00 p.m. Liturgy of the Word - Liturgie de la Parole

Κυριακή – Sunday  Dimanche

10.00 π.μ.       Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 a.m.      Liturgy of the Word  - Liturgie de la Parole
Ο Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά  :  9.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ.
Τhe Church is open everyday from: :   9.00 a.m.  to  8.00 p.m.