ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -– PROGRAM SEPTEMBRE 2017ΚΆΘΕ   -   EVERY


 Σαββάτο - Saturday – Samedi

8.00 μ.μ.      Ακολουθία Θ. Λόγου
8.00 p.m.    Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole


ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY – DIMANCHE

10.00 π.μ.    Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00 a.m.   Liturgy of the Word  - Liturgie  de la Parole


***


4-9-2017  ΔΕΥΤΕΡΑ - MONDAY LUNDI

                        8.00 μ.μ. Θεία Λειτουργία
                        8.00 p.m. H. Mass - Sainte Messe18-9-2017  ΔΕΥΤΕΡΑ - MONDAY LUNDI

                        8.00 μ.μ. Θεία Λειτουργία
                        8.00 p.m. H. Mass - Sainte Messe


Ο Ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά: 9.30 π.μ. έως 7.30 μ.μ.

Τhe Church is open everyday from:            9.30 a.m.  to  7.30 p.m.