ΚΆΘΕ - EVERY - CHAQUE

Σαββάτο - Saturday – Samedi

18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole

ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00  Liturgy of the Word  - Liturgie  de la Parole

***
15-10-17 ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

18.00  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
18.00  Η. Mass - Sainte Messe


16-10-17 ΔΕΥΤΕΡΑ - MONDAY – LUNDI

18.00  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ


18.00  Η. Mass - Sainte Messe  in the old cemetery


Από 2-10-17 έως 6-10-17 στις  18.00 Αγίο Ροδαρίο
From 2-10-17  to 6-10-17  at  18.00  H. Rosary

&

Από 17 έως 31-10-17  στις  18.00  Αγίο Ροδαρίο εκτός Σαββατοκύριακα.
From 17-10-17  to 31-10-17  at  18.00 H. Rosary except weekends.


Ο Ναός παραμένει ανοικτός κάθε μέρα  : 10.00  έως 18.00
Τhe Church is open everyday from      :  10.00  to  18.00