Η 1η  Να εξομολογούμαι για να βγάλω το βάρος από πάνω μου και ν’ ανακουφιστώ, παρά για να αρέσω στο Θεό και για να ενωθώ μαζί Του. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ανάμειξης των σφαλμάτων των άλλων με τα δικά μου, πράγμα που δεν πρέπει να κάνω.
Η 2η Μερικοί προσποιούνται πως υπερβάλλουν τα σφάλματά τους με τα όμορφα λόγια τους και για ένα μεγάλο σφάλμα ή για μια μεγάλη αμαρτία, θα το πουν με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να φανούν μηδαμινά, πράττοντας έτσι, δεν αποκαλύπτουν στον εξομολόγο την κατάσταση της ψυχής τους.
Η 3η Κάποιοι πηγαίνουν στην εξομολόγηση με τόση επιτηδειότητα και κάλυψη, ώστε αντί να κατηγορήσουν τον εαυτό τους το δικαιολογούν: αυτό είναι πολύ ολέθριο/επικίνδυνο. 
Η 4η Υπάρχουν μερικοί που ικανοποιούνται υπερβάλλοντας τα σφάλματά τους και ένα μικρό σφάλμα το παρουσιάζουν πολύ μεγάλο.
Η μια και η άλλη απ’ αυτές τις παραλείψεις είναι πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να λέει κανείς απλά και ειλικρινά τα πράγματα όπως έχουν. Πρέπει να πηγαίνουμε στην εξομολόγηση καθαρά για να ενωθούμε με το Θεό, με μια αληθινή αποστροφή για τις αμαρτίες μας και με μια σταθερή κι απόλυτη θέληση να βελτιωθούμε δια μέσου της χάρης Του.
Αγ. Φραγκίσκος Σαλέσιος (1567-1622)