ΚΆΘΕ - EVERY - CHAQUE


Σαββάτο - Saturday - Samedi

18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole*********************************


ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00  Liturgy of the Word  - Liturgie  de la Parole

Ο Ναός παραμένει ανοικτός κάθε μέρα  : 10.00  έως 16.00

Τhe Church is open everyday from      :  10.00  to  16.00