20-1-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY – SAMEDI

18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole21-1-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
10.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00  Liturgy of the Word  - Liturgie  de la Parole**********************************3-2-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY – SAMEDI

18.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
18.00 Η. MASS - SAINTE MESSE4-2-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.00  Η. MASS - SAINTE MESSE


***************************************