24-2-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAYSAMEDI

18.00 Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00 Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.


25-2-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.


**********************************


2 – 3 – 18     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – FRIDAY - VENDREDI


18.00 Ο Δρόμος του Σταυρού


18.00 The Way of the Cross - LE CHEMIN DE CROIX**********************************
Ο Ναός παραμένει ανοικτός κάθε μέρα  : 10.00  έως 18.00
Τhe Church is open everyday from      :  10.00  to  18.00