10-2-2018    ΣΆΒΒΑΤΟ - SATURDAY – SAMEDI

18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole


11-2-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
11.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
11.00  Liturgy of the Word  - Liturgie  de la Parole


**********************************