15-2-2018  Πέμπτη - Thursday – Jeudi


17.00  Εξομολογήσεις.
17.00       Confessions in French and English .
17.00       Confessions en français et en anglais.


18.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   από τον Αρχιεπίσκοπο π. Νικόλαο
18.00 Η. MASS by Archbishop Nicholas and the representative of the Pope in Greece.
18.00  SAINTE MESSE L'archevêque Nicholas  et le représentant du pape en Grèce.

**********************************
16-2-2018 Παρασκευή - FridayVendredi

12.00       Εγκαίνια Γραφείου Ενορίας - Αίθουσας
12.00       Inauguration of a Parish - Hall Office
12.00       Inauguration d'un bureau paroissial


**********************************

17-2-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAYSAMEDI
18.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
18.00 Η. MASS - SAINTE MESSE

18-2-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE
11.00  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
11.00  Η. MASS - SAINTE MESSE


**********************************
21-2-2018    Τετάρτη των τεφρων - Αsh wednesday - Μercredi des cendres.
18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου - Δρόμος του Σταυρού.
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.