21-2-2018    Τετάρτη των τεφρων
Αsh wednesday - Μercredi des cendres.

18.00  Ακολουθία Θ. Λόγου - Δρόμος του Σταυρού.
18.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.**********************************