Κάθε Τετάρτη - Every Wednesday – chaque Mercredi

18.00 Ακολουθία «Στέκει  Μάνα»
18.00 Célébration Carême - Lenten celebration
********************

Κάθε Παρασκευή  - Every  Friday – Chaque Vendredi

18.00 Ακολουθία του «Δρόμου του Σταυρού»

18.00 The Way of the Cross - Le chemin de croix

********************

17-3-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAYSAMEDI


18.00 Ακολουθία Θ. Λόγου
18.00 Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.


18-3-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  Ακολουθία Θ. Λόγου
10.00  Liturgy of the Word - Liturgie  de la Parole.

********************

24-3-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY – SAMEDI

18.00 Θεία Λειτουργία
18.00 Η. Mass  - Sainte Messe.

25-3-2018   ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY - DIMANCHE

10.00  Θεία Λειτουργία
10.00 Η. Mass  - Sainte Messe.

26-3-2018   ΔΕΥΤΕΡΑ - MONDAY - LUNDI
18.00  Θεία Λειτουργία
18.00 Η. Mass  - Sainte Messe.