Χριστός Ανέστη !!!
Christ is Risen !!!
Cristo è risorto !!!


Είθε το Άγιο Φως της Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές όλων μας αγάπη και ελπίδα!

Είθε ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας 

καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας, για να βλέπουμε πίσω με 

κατανόηση, μπροστά με ελπίδα, γύρω μας με αγάπη! 

Χριστός Ανέστη!!!!